• Solrød Biogasanlæg

  Biogasanlægget etableres i tæt samarbejde med blandt andre CPKelco, VEKS, Chr. Hansen og Landbruget, og vil størrelsesmæssigt komme til at svare til de såkaldte fællesbiogasanlæg i Danmark. Anlægget vil overordnet blive baseret på traditionel og velkendt biogasteknologi, hvor det tilførte materiale udrådnes under anaerobe forhold med termofile vækstbetingelser, dvs. ved ca. 52 °C. Biogasanlægget indrettes til at modtage biomasse, der efter behandling på anlægget vil kunne udbringes på landbrugsjord.

 • Tang og fedtemøg - fra lugtproblem til grøn energi

  Det hele startede med store lugtproblemer om sommeren fra opskyllet tang. På dårlige dage kunne stanken fra den rådne tang lugtes over store dele af kommunen. Dette var baggrunden for, at Solrød Kommune sammen med grundejerforeningerne langs stranden i Solrød Kommune besluttede at etablere Solrød Strandrenselaug, der således siden 2008 har forsøgt at gøre noget effektivt ved problemet ved at rense stranden for tang. Når biogasanlægget står færdigt, vil tangen blive anvendt sammen med andre biologiske restprodukter til produktion af biogas.

 • Renere Strand - varme i hjemmene

  Tang, som er et problem på stranden, bliver en vigtig og værdifuld ressource til at producere fjernvarme til borgerne i Solrød Kommune. Med specialudstyr renses stranden for opskyllet tang og fedtemøg. Den opsamlede tang transporteres til Solrød Biogasanlæg, hvor tangen sammen med gylle fra landbruget og restprodukter fra CPKelco og Chr. Hansen, vil udgøre biomassegrundlaget i biogasproduktionen.

 • Udnyttelse af den geografiske placering

  Med en beliggenhed tæt ved stranden og Køge Bugt motorvejen kan biomasse nemt og hurtigt transporteres til anlægget og fra anlægget ud til nærliggende landbrug, hvor biomasse fra anlægget vil blive spredt ud på landbrugsareal som erstatning for rågylle og kunstgødning. Med en placering nær hovedstaden og en direkte forbindelse til VEKS varmetransmissionssystem, vil biogasanlægget ligeledes blive et godt eksempel på løsningen af fremtidens energiforsyningsproblematikker, hvor energiressourcerne i stigende grad er lokale og skal udnyttes lokalt.

Solrød-borgere bød kommunens nye familiemedlem velkommenFlere end 700 borgere og interesserede benyttede lejligheden til at besøge Solrød Biogas, da Solrød Biogas holdt Åbent Hus den 12. september

Læs mere om arrangementet her

Timelapse over byggeriet

Det er gået stærkt med opførelsen af biogasanlægget, der stille og roligt rejser sig over horisonten fra den bare mark. Se videoen over en del af byggeriet og få et indtryk af byggeprocessen.